#Đầu số Nhà mạng Giá bán Đặt mua
1 02873007524 tongdai 22,000 đ Tư vấn
2 02873007523 tongdai 22,000 đ Tư vấn
3 02873007521 tongdai 22,000 đ Tư vấn
4 02873007520 tongdai 22,000 đ Tư vấn
5 02873007519 tongdai 22,000 đ Tư vấn
6 02873007518 tongdai 22,000 đ Tư vấn